Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Główne działania Projektu

Zadania zaplanowane w projekcie LIFE +  czynna ochrona:

 1. Usuwanie podrostów drzew i krzewów
 2. Usuwanie pniaków z powierzchni muraw
 3. Wprowadzenie wypasu zwierząt
 4. Zachowanie warunków siedliskowych stanowiska warzuchy polskiej
 5. Usuwanie rdestowca sachalińskiego
 6. Czynna ochrona muraw naskalnych poprzez kierunkowanie ruchu wspinaczkowego
 7. Uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z terenu muraw
 8. Ukierunkowaniem ruchu turystycznego
 9. Czynna ochrona poprzez patrole prewencyjne
 10. Monitoring przyrodniczy

 

Zadania zaplanowane w projekcie LIFE + edukacja - promocja:

 1. Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych
 2. Organizacja dwóch  konferencji naukowych
 3. Przygotowanie materiałów promocyjnych (kalendarz, publikacje oraz gadżety)
 4. Spotkania z lokalną społecznością
 5. Działalność medialna (reportaż, prasa)