Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Lokalizacja

obszar na mapie

Lokalizacja obszaru w Polsce
Skala: 1 : 6 000 000

ostoje

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd z lokalizacją Ostoi; Skala 1 : 400 000