Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77527 razy.

"Inwazyjny gość" w Dolinie Wodącej - usuwanie rdestowca sachalińskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2018 roku (przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) przeprowadził zabiegi eliminujące "azjatyckiego przybysza" z obszaru w Dolinie Wodącej.
Prace na tym obszarze prowadzone są od 2014 roku. Działania usuwania wykonywane są zgodnie z metodami wypracowanymi w Projekcie LIFE11 NAT/PL/000432. W 2018 roku przeprowadzono:

- koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca - łącznie około 0,7 ha;

- dwukrotne prowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchni warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne bromowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy - około 0,4 ha;

- ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego - około 0,3 ha;

- punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem;

- na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca;

- dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

- wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego doprowadziły do znacznego obniżenia żywotności jego populacji i zmniejszenia jego konkurencyjności w stosunku do gatunków rodzimych. Ochronione i odsłonięte zostały wartości przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Wodącej.

Zał. 1

Fot.1. Obszar przed zabiegami

Zał. 2

Fot.2. Obszar przed zabiegami

Zał. 3

Fot.3. Mechaniczne koszenie

Zał. 4

Fot.4. Obszar po wykonanym koszeniu

Zał. 5

Fot.5. Zbiórka biomasy i porządkowanie

Zał. 6

Fot.6. Załadunek biomasy

Zał. 7

Fot.7. Orka

Zał. 8

Fot.8. Zabieg głębokiej orki

Zał. 9

Fot.9. Wydobyte kłącza

Zał. 10

Fot.10. Bronowanie

Zał. 11

Fot.11. Obszar po wykonanych zabiegach

Zał. 12

Fot.12. Obszar po wykonanych zabiegach

Autor zdjęć: Milena Piątkowska