Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77554 razy.

"Full wypas" na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej!

Wypas prowadzony w 2018 roku, to już trzeci rok realizacji zadania w okresie utrzymania trwałości Projektu LIFE11 NAT/PL/000432.
Działaniem objęto tereny projektowe (około 100 ha), a także obszary dodatkowe o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Łącznie wypas realizowano na areale około 133 ha siedlisk ciepłolubnych (muraw kserotermicznych i naskalnych) położonych na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Wypas owiec i kóz na murawach przeprowadzono w ramach udzielonego wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prowadzenie wypasu zwierzat jest jedną z głównych form czynnej ochrony przyrody. Działalnie to, ma na celu utrzymanie właściwego stanu cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych oraz zapobieganiu sukcesji w ich obrębie. Oprócz roli przyrodniczej jaką spełniają zwierzęta, są one również dodatkową atrakcją turystyczną Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Czynna działalność "ekologicznych kosiarek" wpłynęła pozytywnie na poprawę warunków siedliskowych biocenoz kserotermicznych, jednocześnie podnosząc wartość krajobrazową i kulturową tego regionu.

 Zał. 1

Fot.1. Niegowonice (Wzgórze Kromołowiec)

Zał. 2

Fot.2. Piaseczno

Zał. 3

Fot.3. Wypas w Rzędkowicach

Zał. 4

Fot.4. Morsko

Zał. 5

Fot.5. Owce w czasie odpoczynku pod skałami w Łutowcu

Zał. 6

Fot.6. Bukowiec (Niegowa)

Zał. 7

Fot.7. Wypas na Wzgórzu Bukowiec

Zał. 8

Fot.8. Ruczów (pow. przy cmentarzu)

Zał. 9

Fot.9. Ryczów (Groochowiec)

Zał. 10

Fot.10. Ryczów (Łysa Pałka)

Zał. 11

Fot.11. Baza wypasowa w Olsztynie (Góry Towarne)

Zał. 12

Fot.12. Olsztyn (Wzniesienie Biakło)

Zał. 13

Fot.13. Olsztyn (owce na wzgórzu Cegielnia)

Zał. 14

Fot.14. Olsztyn (Statkowa Góra)

Zał. 15

Fot.15. Owce na Wzgórzu Zamkowym w Olsztynie

Zał. 16

Fot.16. Mstów (Góra Szwejcera) - powierzchnia dodatkowa

Zał. 17

Fot.17. Ryczów (Babia Góra) - powierzchnia dodatkowa

Autor zdjęć: Milena Piątkowska, Paweł Kokoszka