Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park

footer nowy

Liczba wizyt

This page was viewed 77553 times.

STOP INWAZJOM ! czyli nieproszony gość w Dolinie Wodącej

Zagrożenie obcymi gatunkami inwazyjnymi to jeden z kilku najważniejszych problemów środowiskowych na świecie.

W ostatnich latach coraz częściej podejmuje się działania zmierzające do eliminacji tych gatunków, stanowiących poważne zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego już czwarty rok prowadzi działania usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) w Dolinie Wodącej, w pobliżu Skały Biśnik. Prace w 2017 r. zostały przeprowadzone zgodnie z wypracowanym w Projekcie LIFE11 NAT/PL/000432 schematem działań. Wykonaliśmy:

-        koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca;

-        dwukrotną orkę na głębokości około 40 cm, połączoną z wydobywaniem kłączy;

-        dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej;

-        dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy;

-        ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca;

-        punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem;

-        uprzątnięcie i uporządkowanie terenu prac;

-        wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Ograniczanie rozprzestrzeniania oraz zwalczanie rdestowca sachalińskiego należy do zabiegów trudnych, kosztownych i czasochłonnych, ale ważna jest kontynuacja i prowadzenie działań ochronnych, celem niedopuszczenia do nieodwracalnych zmian w ekosystemach.

Należy zaznaczyć, że wypracowane w Projekcie metody zwalczania ograniczają rozmnażanie generatywne, obniżają żywotność, a także minimalizują rozprzestrzenianie się rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej.

Fot. 1

Fot.1. Zwarte płaty rdestowca w Dolinie Wodącej

Fot. 2

Fot. 2. Obszar przed rozpoczęciem zadania

Fot. 3

Fot. 3. Ręczne koszenie powierzchni

Fot. 4

Fot. 4. Zbieranie pędów rdestowca, porządkowanie terenu

Fot. 5

Fot. 5. Rdestowiec sachaliński zaraz po wykoszeniu

Fot. 6

Fot. 6. Zbiórka pędów przy użyciu sprzętu HDS

Fot. 7

Fot. 7. Orka połączona z frezowaniem

Fot. 8

Fot. 8. Wydobyte kłącze rdestowca

Fot. 9

Fot. 9. Obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 10

Fot. 10. Obszar po wykonanych zabiegach

Autor zdjęć: Milena Piątkowska