Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77563 razy.

Jurajskie murawy kserotermiczne, czyli kolorowe i wonne zbiorowiska roślinne dalej pod ochroną!

Mimo zakończenia Projektu, nasze cenne murawy dalej chronimy. W 2017 r., w ramach wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzono wypas owiec i kóz na areale około 100 ha oraz usuwanie podrostów drzew i krzewów na wybranych terenach.

Wypas, czyli selektywne zgryzanie przez owce i kozy, to podstawa najlepszej ochrony. Zwierzęta wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Praca naszych „ekologicznych kosiarek” prowadzi do uregulowania składu gatunkowego i wzrostu różnorodności biologicznej siedlisk kserotermicznych.

Celem wzmocnienia działania wypasu, na wybranych obszarach wykonano usuwanie podrostów drzew i krzewów. Wycinką objęto około 12 ha powierzchni siedlisk ciepłolubnych. Usunięte zostały tzw. „niedojady” czyli odbijające pędy ekspansywnych drzew i krzewów oraz niezgryzione, szybko drewniejące gatunki traw.

Prowadzenie działań ochronnych, m.in. wypasu, wycinki ma wiele zalet, to przede wszystkim poprawa i odtworzenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, a także przywrócenie tradycji i kultury tego regionu.

Fot. 1

Fot. 1. Ostra Górka w Olsztynie

Fot. 2

Fot. 2. Lipówki (Olsztyn)

Fot. 3

Fot. 3. Piaseczno

Fot. 4

Fot. 4. Niegowonice

Fot. 5

Fot. 5. Cisownik w Ryczowie

Fot. 6

Fot. 6. Lutowiec

Fot. 7

Fot. 7. Fragment murawy naskalnej (Olsztyn)

Fot. 8

Fot. 8. "Owca na wypasie"

Autor zdjęć: Milena Piątkowska