Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77533 razy.

Wykonaliśmy kolejne działania ochronne!

W IV kwartale 2016r., w ramach działań czynnej ochrony przyrody przeprowadziliśmy wycinkę podrostów drzew i krzewów na Wzgórzu Kromołowiec (Niegowonice) oraz usuwanie pniaków na obszarze Skał Zegarowych (okolice Smolenia). Działalniem objęto cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny położone na Ostoi Środkowojurajskiej. W ramach zadania usunięto zadrzewienia i zakrzaczenia, powodujące osłanianie ostańców wapiennych, a także ubożenie roślinności siedlisk ciepłolubnych poprzez ich ocienianie.

Ponadto na Wzgórzu Kromołowiec, wykonano dodatkową infrastrukturę turystyczną - barierki ochronne, która pozwoliła skanalizować ruch turystyczny w obrębie wybudowanego miejsca postojowego. Nowopowstała infrastruktura przyczyniła się również do podniesienia bezpieczeństwa, ograniczając w dużym stopniu możliwość upadku z wysokich skarp osób zwiedzających obszar wzgórza Kromołowiec.

Wykonane działania wpłynęły pozytywnie na poprawę wartości przyrodniczych i krajobrazowych tych regionów oraz podniosły atrakcyjność turystyczną Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Kromołowiec przez zabiegami.

Zał. 2

Zał. 2. Obszar po przeprowadzonej wycince.

Zał. 3. PK

Zał. 3. Podczas wykonywania prac na Skałach Zegarowych.

Zał. 4 PK

Zał. 4. "Zegarówki" po zakończeniu usuwania karp.

Zał. 5

Zał. 5. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 6

Zał. 6. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 7

Zał. 7. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.