Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77522 razy.

"Inwazyjny" wokół nas - rdestowiec sachaliński w Dolinie Wodącej

Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), roślina o okazałych rozmiarach, pokrojem przypominająca bambusa, miododajna przyciągająca owady, w tym pszczoły, a zarazem gatunek umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Jest to gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ponownie przeprowadził zabiegi eliminujące "azjatyckiego przybysza" z obszaru Doliny Wodącej. Prace przeprowadzono, zgodnie z wypracowanym w ramach Projektu schematem działań, wykonano:

- koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca - łącznie około - 0,7 ha;

- dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonnej z wydobywaniem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy - około 0,4 ha;

- ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego - około 0,3 ha;

- punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem (kołki z trzpieniem plastikowym);

- na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca - na powierzchni około 1,5 ha;

- dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

- wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Przeprowadzone działania wpłynęły pozytywnie na poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz znacznie podniosły atrakcyjność turystyczną rejonu Doliny Wodącej.