Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 61648 razy.

Czwarty rok prowadzenia wypasu za nami ...

Wypas prowadzony w 2016 r., był pierwszym rokiem realizacji zadania w okresie utrzymania trwałości Projektu. Działaniem objętym zostało około 100 ha muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w cztrerech Ostojach NATURA 2000 tj. Olsztyńsko - Mirowska, Złotopotocka, Kroczycka, Środkowojurajska.

Wypas prowadzony był od maja do II połowy października, w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowsiej - Owca Plus.

Obszar wzniesień jurajskich był wypasany przez zwierzęta gospodarzy, jak i owiec zakupionych w ramach Projektu.

Zwierzęta wyjadały roślinność miękkolistną oraz obgryzały zdrewniałe pędy podrostów drzew i krzewów, pozostawiając cenne gatunki kserotermiczne. Działalność "ekologicznych kosiarek" wpłynęła pozytywnie na ochronę i poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazwych półnaturalnych ekosystemów otwartych.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Biakło

Zał. 2

Zał. 2. Cegielnia

Zał. 3

Zał. 3. Góry Towarne

Zał. 4

Zał. 4. Transport bazy wypasowej (Wzgórze Zamkowe w Olsztynie)

Zał. 5

Zał. 5. Trzebniów

Zał. 6

Zał. 6. Morsko

Zał. 7

Zał. 7. Rzędkowice

Zał. 8

Zał. 8. Grochowiec w Ryczowie

Zał. 9

Zał. 9. Łutowiec

Zał 10

Zał. 10. Sikorowa Skała, Smoleń