Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park

footer nowy

Liczba wizyt

This page was viewed 119601 times.

Czwarty rok prowadzenia wypasu za nami ...

Wypas prowadzony w 2016 r., był pierwszym rokiem realizacji zadania w okresie utrzymania trwałości Projektu. Działaniem objętym zostało około 100 ha muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w cztrerech Ostojach NATURA 2000 tj. Olsztyńsko - Mirowska, Złotopotocka, Kroczycka, Środkowojurajska.

Wypas prowadzony był od maja do II połowy października, w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowsiej - Owca Plus.

Obszar wzniesień jurajskich był wypasany przez zwierzęta gospodarzy, jak i owiec zakupionych w ramach Projektu.

Zwierzęta wyjadały roślinność miękkolistną oraz obgryzały zdrewniałe pędy podrostów drzew i krzewów, pozostawiając cenne gatunki kserotermiczne. Działalność "ekologicznych kosiarek" wpłynęła pozytywnie na ochronę i poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazwych półnaturalnych ekosystemów otwartych.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Biakło

Zał. 2

Zał. 2. Cegielnia

Zał. 3

Zał. 3. Góry Towarne

Zał. 4

Zał. 4. Transport bazy wypasowej (Wzgórze Zamkowe w Olsztynie)

Zał. 5

Zał. 5. Trzebniów

Zał. 6

Zał. 6. Morsko

Zał. 7

Zał. 7. Rzędkowice

Zał. 8

Zał. 8. Grochowiec w Ryczowie

Zał. 9

Zał. 9. Łutowiec

Zał 10

Zał. 10. Sikorowa Skała, Smoleń