Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 7144 razy.

„Ekologiczne kosiarki w akcji”, czyli kolejny sezon wypasowy rozpoczęty!

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska odznacza się bogactwem oraz osobliwym pięknem zjawisk przyrodniczych oraz wyjątkowym ukształtowaniem terenu.

Na szczególną uwagę zasługują wzgórza wapienne porośnięte ciepłolubnymi murawami. Dobre wyeksponowanie wzniesień z białymi ostańcami skalnymi było efektem prowadzonego tu od stuleci ekstensywnego wypasu zwierząt gospodarskich, w szczególności owiec i kóz, użytkowania kośnego oraz wykorzystania lasów i zakrzewień jako źródła energii i budulca. W wyniku zaprzestania tradycyjnej gospodarki kośno – pasterskiej, wapienne wzgórza zarastają, a bioróżnorodność maleje. Głównym zadaniem wypasu jest odtworzenie, ochrona, oraz zachowanie, cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla regionu.

W bieżącym roku wypas zwierząt w ramach Projektu LIFE+ rozpoczął się w maju. Wypas jest prowadzony na obszarze Ostoi: Olsztyńsko-Mirowskiej, Złotopotockiej, Kroczyckiej i Środkowojurajskiej. „Kłębiaste” stada owiec i kóz skubiące trawę na wzgórzach jurajskich, poprzez swoją działalność przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności muraw kserotermicznych. Zwierzęta w trakcie prowadzonego wypasu wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Takie selektywne zgryzanie roślin sprzyja formowaniu się cennych wartości przyrodniczych muraw. Dodatkowo dla turystów odwiedzających Wyżynę Krakowsko – Częstochowską przebywające na murawach owce i kozy są niebywałą atrakcją.

Zał.1 resize

Wzgórze Grochowiec (Ostoja Środkowojurajska)

Zał.2

Cegielnia (Ostoja Olsztyńsko – Mirowska)

Zał.3

Prowadzony wypas na Wzgórzu Zamkowym w Olsztynie

Zał.4

„Chronimy jurajskie siedliska przyrodnicze” (Olsztyn)

Zał.5

„Inni” są wśród nas, ale cel mamy wspólny – „chronić murawy” (Kyciowa Skała, okolice Smolenia i Strzegowej)