Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park

footer nowy

Liczba wizyt

This page was viewed 130834 times.

„Azjatycki najeźdźca” w Dolinie Wodącej

O kim mowa? Oczywiście o rdestowcu sachalińskim (Reynoutria sachalinensis), gatunek z pozoru ładny i nieszkodliwy, ale w rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Rdestowiec sachaliński to wieloletnia bylina dorastającą do wysokości 4 m, posiadająca pustą łodygę podzieloną na węzły i międzywęźla. Kwiaty biało - zielonkawe są zebrane w rozgałęzione groniaste kwiatostany. Rozmnaża się głównie w sposób wegetatywny poprzez pomnażanie kłączy, które odznaczają się szybkim wzrostem i rozwojem. Skutkuje to  tworzeniem się jednogatunkowych łanów rdestowca, a następnie ubożeniem bogactwa gatunkowego zajmowanego siedliska.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2019 r. (przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), przeprowadził zabiegi eliminujące „azjatyckiego przybysza” z obszaru w Dolinie Wodącej. Prace na tym obszarze prowadzone są od 2014 r.

W 2019 r. przeprowadzono:

-        koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około – 0,7 ha;

-        dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłaczy – około 0,4 ha;

-        dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy – około 0,4 ha;

-        dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy – około 0,4 ha

-        ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego – około 0,3 ha;

-        zebranie starej i uszkodzonej czarnej folii oraz uszkodzonej agrowłókniny z całości obszaru 0,4 ha; uporządkowanie terenu po zebraniu izolacji;

-        pokrycie obszaru 0,4 ha czarną, wytrzymała, mocną, odporną na promieniowanie UV i uszkodzenia agrotkaniną (mata ściółkująca), trwałe umocowanie tkaniny za pomocą kołków (szpilki/kotwice),

-        na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca – na powierzchni około 1,5 ha;

-        dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

Na podstawie kilkuletnich obserwacji stanowiska objętego zabiegami, należy stwierdzić, że działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego prowadzą do zmniejszenia populacji na tym obszarze (populacja nie tworzy zwartego płatu, pędy rdestowca są cieńsze i niższe), corocznie powstałej biomasy jest mniej, a wydobywane kłącza są krótsze, o mniejszej średnicy w stosunku do lat ubiegłych. Należy jednak stwierdzić, że ważna jest powtarzalność i kontynuacja zabiegów eliminacji „azjatyckiego przybysza” w Dolinie Wodącej.

Fot. 1 pow. przed zabiegami

Fot. 2 pow. przed zabiegami

Fot. 1,2 Powierzchnia przed zabiegami

Fot. 3 obszar po wykoszeniu terenu

Fot. 3 Obszar po wykoszeniu terenu

Fot. 4 głęboka orka

Fot. 4 Głęboka orka

Fot. 5 bronowanie terenu

Fot. 5 Bronowanie obszaru

Fot. 6 wydobyte kłącza rdestowca

Fot. 6 Wydobyte kłącza rdestowca

Fot. 7 Zbiórka folii porządkowanie terenu

Fot. 8 zbiórka folii porządkowanie terenu prac

Fot. 7, 8 Zbiórka folii, porządkowanie terenu prac

Fot. 9 prace porządkowe

Fot. 9 Prace porządkowe

Fot. 10 Etap rozłożenia i mocownia folii ukończony obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 10 Etap rozłożenia i mocowania folii ukończony –obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 11 Teren prac po wykonanych orkach i bronowaniu

Fot. 11 Teren prac po wykonanych orkach i bronowaniu

Fot. 12 obszar po zakończoncych pracach

Fot. 13 obszar po zakończonych pracach

Fot. 12, 13 Obszar usuwania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej po zakończonych pracach.

Autor zdjęć: Milena Piątkowska

"Jurajski redyk" na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to niezwykły obszar o unikatowych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Jest to kraina, w której kultura i tradycja lokalnych społeczności stanowi o tożsamości tego regionu. Mówiąc o tradycji oraz historii Wyżyny nie sposób nie wspomnieć o roli, jaką pełni wypas zwierząt gospodarskich – owiec i kóz w ramach programów czynnej ochrony przyrody.

Występujące tu murawy kserotermiczne to zbiorowiska seminaturalne, których byt i stabilność kształtowana jest przez działalność człowieka m.in. w postaci ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt.

Wypas, czyli selektywne zgryzanie przez owce i kozy, to podstawa najlepszej ochrony. Zwierzęta wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Praca „ekologicznych kosiarek” prowadzi do uregulowania składu gatunkowego i wzrostu różnorodności biologicznej biocenoz ciepłolubnych.

Celem ochrony i zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, w 2019 roku, w ramach trwałości Projektu i udzielonego wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wykonano działania czynnej ochrony przyrody. W obrębie muraw kserotermicznych i naskalnych przeprowadzono wypas owiec i kóz.

Działaniem, objęto obszary Projektu LIFE11 NAT/PL/000432 oraz tereny dodatkowe. Zadanie przeprowadzono na łączny areale 123,1 ha.

Fot. 1

Fot. 1 Wypas na wzgórzu Cegielnia w Olsztynie

Fot. 2

Fot. 2 Góry Towarne - Olsztyn

Fot. 3

Fot. 3 Skałki Małe i Duże w Olsztynie

Fot. 4

Fot. 4 Statkowa Góra – Olsztyn

Fot. 5

Fot. 5 „Jurajski redyk” w Morsku

Fot. 6

Fot. 6 Wypas na wzgórzu Bukowiec w Niegowie

Fot. 8

Fot .7 Niegowonice

Fot. 11

Fot. 8 Cisownik – Ryczów  

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 9, 10 Wypas na wzniesieniach jurajskich w Piasecznie

 

 

 

 

"Inwazyjny gość" w Dolinie Wodącej - usuwanie rdestowca sachalińskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2018 roku (przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) przeprowadził zabiegi eliminujące "azjatyckiego przybysza" z obszaru w Dolinie Wodącej.
Prace na tym obszarze prowadzone są od 2014 roku. Działania usuwania wykonywane są zgodnie z metodami wypracowanymi w Projekcie LIFE11 NAT/PL/000432. W 2018 roku przeprowadzono:

- koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca - łącznie około 0,7 ha;

- dwukrotne prowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchni warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne bromowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy - około 0,4 ha;

- ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego - około 0,3 ha;

- punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem;

- na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca;

- dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

- wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego doprowadziły do znacznego obniżenia żywotności jego populacji i zmniejszenia jego konkurencyjności w stosunku do gatunków rodzimych. Ochronione i odsłonięte zostały wartości przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Wodącej.

Zał. 1

Fot.1. Obszar przed zabiegami

Zał. 2

Fot.2. Obszar przed zabiegami

Zał. 3

Fot.3. Mechaniczne koszenie

Zał. 4

Fot.4. Obszar po wykonanym koszeniu

Zał. 5

Fot.5. Zbiórka biomasy i porządkowanie

Zał. 6

Fot.6. Załadunek biomasy

Zał. 7

Fot.7. Orka

Zał. 8

Fot.8. Zabieg głębokiej orki

Zał. 9

Fot.9. Wydobyte kłącza

Zał. 10

Fot.10. Bronowanie

Zał. 11

Fot.11. Obszar po wykonanych zabiegach

Zał. 12

Fot.12. Obszar po wykonanych zabiegach

Autor zdjęć: Milena Piątkowska